دوره آموزشی کامسول

رایگان

📌سرفصلهای دوره:
▫️آموزش توضیح مفهوم انواع جریان های تک فازی خزشی، آرام و توربولنت
▪️نحوه شبیه سازی جریان توسعه یافته
▫️بررسی انواع مدل جریان توربولنس
▪️اموزش جریان چرخشی و حل مثال برای آن
▫️ و…

 

 

 

دسته: