زنگ پژوهش و فناوری مکانیک، فناوری های اندازه گیری دینامیکی وزنی
دوشنبه ساعت 13:30 الی 15:30 سالن سمینار دانشکده مکانیک

زنگ پژوهش و فناوری مکانیک
فناوری های اندازه گیری دینامیکی وزنی
با ارایه ی دکتر یزدانی
دوشنبه 98/1/26
ساعت 13:30 الی 15:30
سالن سمینار دانشکده مکانیک

ارتباط با ما

پست الکترونیک: mehvar@mech.sharif.ir

شماره دفتر: 66165673-021

کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف می باشد.