زنگ پژوهش و فناوری مکانیک کنترل رباتهای گروهی
سه شنبه ساعت 13:30 الی 15:00

زنگ پژوهش و فناوری مکانیک
کنترل رباتهای گروهی
با ارایه ی دکتر آریا الستی
سه شنبه 98/2/3
ساعت 13:30 الی 15:00
سالن سمینار دانشکده مکانیک

ارتباط با ما

پست الکترونیک: mehvar@mech.sharif.ir

شماره دفتر: 66165673-021

کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف می باشد.