زنگ پژوهش و فناوری مکانیک آزمایشگاه بر تراشه
دوشنبه از 13:30 تا 15 سالن سمینار مکانیک

زنگ پژوهش و فناوری مکانیک
آزمایشگاه بر تراشه
(Lab on a Chip)

با ارایه آقای دکتر تقی پور

دوشنبه 98/2/30
13:30 الی 15:00
سالن سمینار دانشکده مکانیک

ارتباط با ما

پست الکترونیک: mehvar@mech.sharif.ir

شماره دفتر: 66165673-021

کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف می باشد.