زنگ پژوهش و فناوری مکانیک،بیومکانیک و ارگونومی فیزیکی در بهبود ایمنی و سلامتی
دوشنبه ، 11:00 الی 12:30 سالن سمینار دانشکده مکانیک

زنگ پژوهش و فناوری مکانیک
بیومکانیک و ارگونومی فیزیکی در بهبود ایمنی و سلامتی
با ارایه ی دکتر احسان راشدی
دوشنبه 98/3/20
11:00 الی 12:30
سالن سمینار دانشکده مکانیک

ارتباط با ما

پست الکترونیک: mehvar@mech.sharif.ir

شماره دفتر: 66165673-021

کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف می باشد.