معرفی مسابقه
مسابقه ملی مکانیک برتر چیست؟
مسابقه ملی مکانیک برتر، به عنوان اولین و بزرگ ترین مسابقه‌ی جامع دانشجویی مهندسی مکانیک کشور، با توجه به نیاز های مهارتی و علمی یک مهندس، در نظر دارد تا در راستای پیشرفت روزافزون علمی و مهارتی دانشجویان و تقویت روحیه کاری و رساندن توانایی‌های یک مهندس مکانیک به مرحله‌ی عمل و پرورش مهندسین واقعی گامی بزرگ بردارد. در مسابقه ی ملی مکانیک برتر، در ابتدا یک موضوع مورد توجه در حوزه ی صنعت با همفکری صاحب نظران موضوع، به مسئله ای واضح و قابل اندازه گیری تبدیل شده است. در مرحله‌ی بعد برای رسیدن به جوابهای کاربردی و صنعتی، یک مسابقه طراحی شده است تا افراد در طی رقابت در این مسابقه، به جواب مطلوب دست یابند. جوایزی برای ایجاد انگیزه در شرکت کنندگان و برقراری ارتباط برای تجاری سازی و معرفی به صنعت برای تیمهای شرکت کننده طراحی شده است. در آخرین مرحله، راه حل ها و ایده های منتخب، جوایزی دریافت خواهند کرد و در قالب حمایتهای دیگر با صاحبان صنعت همکاری خواهند نمود.
مراحل مسابقه
ارسال پروپوزال ها
داوری پروپوزال ها
کمک هزینه ساخت محصول
ساخت محصول اولیه
تست دستگاه ها
اهدا جوایز به تیم های برگزیده
فرصت باقی مانده تا اختتامیه
حامیان مسابقه